Svatí bioroboti na dálkové ovládání

Nezkušení se ptají a zkušení jim odpovídají, jsou otázky jednoduché a otázky složité, na mnoho složitých otázek je obtížné odpovědět a tak zde jsou odpovědi se kterými nejsme spokojení a musíme si sami najít odpověď. Nejvíce otázek je zde u ekonomiky, lidi mnoho pracují a přitom jsou pořád chudí, jak je to možné? 
 
Problémem je to že zde existuje přerozdělování peněz získaných z lidské práce, ti co jsou nahoře určují jak se peníze přerozdělí a tak sobě dají mnoho peněz a těm co jsou dole dají málo peněz, nadbytek vytváří takto nedostatek. Bylo zde mnoho snah o to aby zde byla ekonomická emancipace, ale všechny snahy selhali, protože společnost funguje jenom díky pravidlům, a trestu za porušení pravidel, pokud zde nebude mocná elita, tak zde nebudou pravidla a tresty za porušení pravidel. 
 
Život je hra podle pravidel která určuje situace nebo společnost, tento proces je ukončen smrtí, a po smrti zde už nic není, problém je že pravidla podle kterých žijeme se často mění a tato pravidla jsou zbytečně složitá, je snadné cizí lidi trestat a je těžké cizí lidi pochopit proč chybují a nechtějí se ze svých chyb poučit. 
 
Zakopaný pes je v chybné výchově dětí v rodině a škole, je třeba změnit systém výchovy od základů, dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy odříznou hříšný mozek od reality, z lidí se tak stanou svatí bioroboti na dálkové ovládání, pokud bude nějaký biorobot vadný tak se recykluje v krematoriu, z prachu vše povstává a v prach se vše navrací, takto konečně zvítězí pravda a láska, nad lží a nenávistí, na věčné GVKB časy.

Stvořitelem jsou pravidla, která se nikdy nezmění

Z dálky je zde vše dočasně, to je jenom iluze, pokud se přiblížíme k pevnému bodu, kolem kterého se vše točí, tak zjistíme že změny jsou iluze, způsobené tím, že jsme daleko od pevného bodu, tím pevným bodem jsou pravidla, která se nikdy nezmění, a kolem těchto pravidel se zde vše točí. Dočasně je zde to, co se neřídí podle pravidel, která se nikdy nezmění, je to jako program, ve kterém jsou chyby, a tak je zde tento program dočasně. 

 
Tím se vysvětluje otázka Stvořitele, který je zde od počátku všeho, a bude zde do té doby, dokud vše neskončí, Stvořitelem jsou pravidla, která se nikdy nezmění, tato pravidla nás osvobozují od našich závislostí, a tak je Stvořitel často nazýván Osvoboditelem, a jeho protikladem je Pokušitel, který nás uvrhuje do pokušení závislosti na pravidlech která se mění podle situace. Většina lidí na světě slouží Pokušiteli a proto žijí v psychickém očistci a tak konzumují cigarety a pijí slivovici, jak si to každý udělá takové to i má, komu není rady tomu není ani pomoci.