Proč je dialog složitý problém

Podívejme se na minulost, ve které měl náš národ problém s dialogem s cizími národy, cizí národy sem často vtrhly se svojí armádou, a jednali s námi jako s otroky, vnutili nám dokonce násilím i náš jazyk přitom naším pravým jazykem je němčina to je historicky doložené. V současnosti nám EU diktuje i to jaký výkon má mít vysavač, co bude příště?
 
Stejné je to i v zaměstnání, zkuste se domluvit o větší mzdě a lepších pracovních podmínkách, je to marnost. Podívejte se na to, jak dopadl Jan Hus, chtěl se domluvit a byl na hranici upálen, je zde dogmatická diktatura, lidi se rozdělili na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, co je dovoleno těm co jsou nahoře to je zakázáno těm co jsou dole.
 
Prý muži jsou zlí na ženy, opak je pravdou, když se muž rozvede tak z něj ženy udělají žebráka, a pokud nebude platit veliké alimenty, tak muž skončí ve vězení. Jádrem problému je zde pyšnost, největším hříchem je pyšnost, je třeba začít s převýchovou tak aby už lidi nebyli pyšní a byli jenom pokorní, tak zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.