Ano, lež je zde evolučně dočasně

Lež ke svojí existenci potřebuje situaci ve které může lež existovat, jakmile dáme všem hříšníkům do hlavy GVKB čipy a ořízneme tak hříšný mozek o hříšné reality, tak se lež ocitne v nové situaci ve které nemůže existovat, a tak lež evolučně zanikne. Kdysi dávno zde bylo vytvořeno svaté mravní desatero, dlouho jsem se zabýval jeho optimalizací a nakonec jsem dospěl k tomu že díky lži se stali z lidí hříšníci, pokud nebudou moci lidi lhát tak už lidi nebudou hříšníky a tím nebudou žit už v očistci jako ubožáci. Naše hříšná kultura stojí na lži, když lež evolučně díky GVKB čipům zanikne, bude naše kultura svatá, a tak bude všem lidem na věčné GVKB časy líp.

Ano, bůh je mimo náš vesmír

Vesmír to je obrazně nádoba plná tekutiny. Tím se vysvětluje problém s tím, že zde není pevný bod, v kapalině je vše v pohybu, představme si vesmír jako akvárium, do kterého se kouká Stvořitel vesmíru, to by znamenalo to, že bůh je mimo náš vesmír, a on je jenom pozorovatel vesmíru, a stará se o to aby vesmír správně fungoval. Proč vlastně bůh založil toto akvárium, a dívá se do tohoto akvária? Bůh je vědec perfekcionista, a má akvária aby mohl získávat vědecké informace, každý vesmír to je pro boha jeden vědecký pokus, který on sleduje a výsledky pokusu vědecky dokumentuje. Tvrzení že bůh je nad námi není tedy vědecky přesné, bůh je mimo tento vesmír, nemůžeme tedy boha spatřit, ani s ním hovořit, nebo jej zastupovat. 

 
Každý člověk v porovnání s bohem je jenom dočasná nula, co to má v hlavě vynulovaný, naše tělo se skládá z tak malých částí že je můžeme spatřit jenom pod mikroskopem, nikdo neví co se opravdu děje v jeho hlavě a jeho těle, smysly vnímáme jenom to, co je veliké a je to mimo naše tělo. Lékař který léčí naše tělo je mimo naše tělo, vše je o nádobách a tom co je mimo nádoby. Většinou veliká nádoba má v sobě mnoho malých nádob, a největší nám známou nádobou je náš vesmír. Vše je zde evoluční proces, který probíhá podle programů, problémem jsou chyby v programu, člověk dosahuje dokonalosti když jeho tělo dokoná, z prachu jsi vzniknul a v prach se navrátíš, to že nemáš prachy je zde díky tomu, že jsi zde jenom nulou, co to má v hlavě vynulovaný.