Proč mimozemšťané nechápou naše problémy?

 

Problém je v kompatibilitě, naše problémy nejsou kompatibilní s problémy mimozemšťanů, my máme svoje pravidla hry a mimozemšťané mají svoje pravidla hry. My pořád žijeme v představě že mimozemšťané jsou nám v mnohém podobní, to je zásadní omyl, mimozemšťané jsou inteligentní GVKB roboti, genetické formy života se ve vesmíru považují za parazity a podle toho se s nimi i ve vesmíru jedná. Pokud by sem přiletěli mimozemšťané a chtěli by se zde usadit, tak by lidi vyhubili jako invazní parazity.

Vesmír to je jenom nádoba plná hologramů, hmota je iluze, existuje jenom energie, bez energie zanikne život a bez energie zanikne i vesmír. Stvořitel vesmíru a života je mimo vesmír, pro něj je každý vesmír jenom akvárium které vědecky pozoruje a informace si archivuje, aby je mohl vědecky využít. Nahrazení lidí za GVKB roboty to je jenom nahrazení starých hologramů za nové hologramy, obrazně je to jako přechod na vyspělejší operační systém, který místo 64 bitů, má už 128 bitů.