Proč nikdo není dokonalý

Soudíme protože nechápeme v jaké situaci je to co soudíme, vše je zde ovládáno situací a ona určuje pravidla, lidmi vytvořená pravidla nemohou obsáhnout všechny lidské situace, kdo chce s blázny v klidu žit ten se musí chovat jako blázen, nikdo není dokonalý ale každý jistě dokoná. Soudci v dogmatické totalitě, odsuzují nevinné lidi do vězení nebo k trestu smrti, pokud by to soudce nedělal, tak by jej jistě brzo nahradil jiný soudce co by to dělal.

Jak je to možné že o nás bez nás rozhodují egoističtí blázni? Příčinou je protekce, která umožňuje egoistickým bláznům aby zde dělali; krále, šlechtice, papeže, prezidenta, senátora, poslance, diplomata, starostu, ředitele, celebritu, podnikatele, atd. z díla poznáme kdo je a kdo není egoistický blázen.

Pustím si televizi a je to tam samý egoistický blázen, pustím si internet a je to tam samý egoistický blázen, atd. všechny snahy o to tento problém řešit se ukázali jako naivní a marné, potřebujeme v laboratoři geneticky stvořit nového GVKB člověka, kterého naklonujeme a pomocí GVKB čipů v hlavě jej budeme ovládat jako loutku, na vyrobeného člověka bude záruka deset let, a potom se člověk eliminuje, aby na jeho místo nastoupil nový člověk, se zárukou deset let.

Civilizace se točí okolo diskriminace kdy mocní diskriminují bezmocné

Ano, to mě vůbec nezajímá Není ten co by se zavděčil všem, máte nějaké informace a programy o kterých si myslíte že mají velikou hodnotu a narazíte jistě na to že většinu lidí vaše informace a programy nezajímají a nedokážete se s tím smířit.

Problémem je zde vzdálenost mezi vámi a cizími lidmi, život je hra a každý člověk zde hraje svojí hru ve které chce být úspěšný, někdo chce být úspěšný jako podnikatel a jiný chce být úspěšný jako sportovec, každý dává protekci něčemu jinému.

To co je v jednom městě populární, to není populární v jiném městě, svět je velmi rozmanitý s tím těžko něco uděláme. Mnozí se snaží prosadit pomocí násilí a tak vznikají centrální totality s diktátory co dělají z lidí otroky a eliminují vzpurné otroky.

Takto vznikají tajné služby a udavači co vás udají i za to co jste neudělali, protože jim peníze nesmrdí. Civilizace se točí okolo diskriminace kdy mocní diskriminují bezmocné, líp je zde jenom milionářům a jejich sluhům, a dělnické třídě je určen osud ekonomických otroků.