Měsíc: Únor 2021

Posted in Uncategorized

Vnímáte realitu barevně nebo černobíle

Realitu lze vnímat pomocí našich smyslů (oči, sluch, čich, hmat) kdy centrální nervový systém zpracuje programově data na informace a potom používá informace k řízení našeho těla pomocí; inteligence, vědomostí,… Pokračování Vnímáte realitu barevně nebo černobíle

Posted in Uncategorized

Orgasmus v době pandemie

Vše souvisí se vším, a tak s příchodem pandemie jsou lidi vyčerpaní a následkem je to že se stává orgasmus vzácným, nejhůře jsou na tom starší generace, které nemají dostatek… Pokračování Orgasmus v době pandemie

Posted in Uncategorized

Evoluce zde vše testuje a chybné recykluje

S příchodem digitalizace a internetu přichází doba testování abychom mohli vše automatizovat a optimalizovat, jenom tak se budeme zde mít lépe, začneme s recyklováním všeho, co je zde chybné, zavedou… Pokračování Evoluce zde vše testuje a chybné recykluje

Posted in Uncategorized

Digitální optimalizace mozku

Obrazně je mozek naprogramovaný počítač, a tak potřebuje pravidelnou optimalizaci díky které bude mozek optimálně fungovat, a tak nebudou mít lidi psychické problémy. Skeptici odmítají vše, co je nové, protože… Pokračování Digitální optimalizace mozku

Posted in Uncategorized

Ano, nejsi tak bohatý abys šetřil na tom, co miluješ

Pokud máš dlouhodobě blbou náladu, tak příčinou je to, že jsi špatně psychicky naprogramovaný, a tak často chybuješ. Jak se optimálně přeprogramovat? Optimální přeprogramování je pomocí fotografování, fotografování ti umožní… Pokračování Ano, nejsi tak bohatý abys šetřil na tom, co miluješ

Posted in Uncategorized

Ano, všichni jsou čerti jenom já jsem anděl

Pokud chcete cokoli do hloubky pochopit, musíte se k tomu přiblížit, proč jsou lidi psychicky nemocní a myslí si to, že jsou psychicky zdraví? Psychické nemoci jsou následkem dlouhodobě nevyřešených… Pokračování Ano, všichni jsou čerti jenom já jsem anděl

Posted in Uncategorized

Ano, vše je jinak, než si myslíš

Ano, každý vnímá sebe a svoje okolí subjektivně, nejsme schopní vnímat sebe a svoje okolí objektivně a tím se dostáváme do začarovaného kruhu subjektivity, co je pro jednoho správné to… Pokračování Ano, vše je jinak, než si myslíš

Posted in Uncategorized

Je třeba skončit s reklamou co nás klame

Dokud nebudete šťastní, do té doby bude nešťastní a tím mít i psychické problémy, protože máme nevyřešené problémy. Pokud něco nevíme tak na to myslíme a tím se snažíme získat… Pokračování Je třeba skončit s reklamou co nás klame

Posted in Uncategorized

Ano, hlupáků je v EU jako sraček

Moudrost je v tom se poučit z cizích chyb, a tak se mít dobře, logicky hloupost je nepoučit se ani z vlastních chyb, a tak se mít zle, statisticky je… Pokračování Ano, hlupáků je v EU jako sraček

Posted in Uncategorized

Ano, neumíte optimálně žít

Život je veliký dar, kterého si začínáme vážit teprve tehdy když jsme nemocní nebo staří, život je naprogramovaný dočasný proces, vše, co je živé, bylo evolucí vytvořeno a výchovou nastaveno… Pokračování Ano, neumíte optimálně žít

Posted in Uncategorized

Výhody zde jsou díky nevýhodám

Z dálky spatřujeme výhody a z blízka spatříme nevýhody, každý zisk je spojen se ztrátou, získáte zde místo prezidenta republiky a ztratíte tím možnost být sami sebou, protože se z… Pokračování Výhody zde jsou díky nevýhodám

Posted in Uncategorized

Vše se v Matrixu recykluje

Architekt Matrixu je vytvořen k tomu, aby představoval tvůrce umělého světa Matrixu. Společně s Vědmou pomáhají držet Matrix na správných kolejích a představuje pro tento systém něco jako Otce. Nachází… Pokračování Vše se v Matrixu recykluje

Posted in Uncategorized

Umělá inteligence bude horší než pandemie

Minulost nás poučila v tom, že každý vynález nebo patent, byl v konzumním pekle čerty zneužit pro nějakou čertovinu, čerti myslí jenom na to, jak podrazit chytře cizí čerty, čiň… Pokračování Umělá inteligence bude horší než pandemie

Posted in Uncategorized

Ano, potřebujeme restartovat civilizaci

Už velmi dlouho používáme nástroje a stroje, přichází digitální globální doba, kdy budeme mnoho používat počítače a programy, to bude logicky znamenat nutnost restartování civilizace a po restartu nebudou už… Pokračování Ano, potřebujeme restartovat civilizaci

Posted in Uncategorized

Ano, psychický očistec je zde díky čertům

Satan stvořil z opice čerty ke svému obrazu, nehledejte anděla v pekle. Nikdo nevěří na ráj a boha ale každý věří v pekle na očistec a Satana. Naše nespokojenost s… Pokračování Ano, psychický očistec je zde díky čertům

Posted in Uncategorized

Čertům se nelíbí konzumní očistec

Bible je špatně napsaná, stvořitelem vesmíru a života je starý čert, který stvořil pekelný očistec, starý čert stvořil lidi ke svému obrazu, a tak se lidi nebojí ohně, tak jako… Pokračování Čertům se nelíbí konzumní očistec

Posted in Uncategorized

Ano, spánek to je pravá meditace

Drogy fungují stejně jako meditace, výhodou drogy je jednoduchost a rychlost, nevýhodou je zde poškození zdraví a závislost, tvrdé drogy jsou velikým systémovým problémem. Meditace je složitý psychický způsob, jak… Pokračování Ano, spánek to je pravá meditace

Posted in Uncategorized

Ano, pitomci věří tomu, co si v praxi neověřili

Čas má dost času na to, aby poznal, co je správné a co je chybné, spěcháme, a tak chybujeme, problémem je zde to že nám dosud nevládne umělá intelligence a… Pokračování Ano, pitomci věří tomu, co si v praxi neověřili

Posted in Uncategorized

Ano, moudrý člověk je náhražka za boha

Pokud nemáme k dispozici originál tak se snažíme jej nahradit, a tak evolučně došlo k tomu, že se moudrý člověk stal náhražkou za boha, kdo nebo co je to vlastně… Pokračování Ano, moudrý člověk je náhražka za boha