Ano, každá víra v boha je mi na veliké hovno

Každá víra v boha to je ubohá reklama na zázraky, věřím jako pesimistický realista jenom tomu, co si ověřím z více hodnotných zdrojů, lidi dělají chyby nebo lžou a kradou, protože dobrota je žebrota.

Je třeba konečně zakázat všude ubohou reklamu která nás klame od narození do smrti a využívá naší povrchnosti, protože z dálky peklo vypadá jako ráj, ten druhý je nám peklem, protože je hříšníkem.

Mytologie dělají z hříšníků světce, pokud bychom měli jednou konečně k dispozici stroj času a mohli se tak podívat do minulosti tak bychom zjistili to, že v minulosti nebyli nikde světci, co dělali zázraky.

Největší mýtus je Ježíš Kristus, ve skutečnosti je Ježíš Kristus jenom literární postava, která vystupovala na divadle v Římě, šlo tehdy o to zesměšnit u židů víru v příchod Mesiáše.

Není zde žádný bohem vyvolený národ to je jenom mytologie, bůh není nad námi, ale je v našem geniálním mozku, každá lidská duše je bůh, a tak kolik je na světě lidí tolik je na světě i bohů. 

Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás. Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *