Ano, takto by konečně láska a pravda globálně na věčné časy

Tento svět je plný násilí a je třeba začít s tím něco konečně dělat, podle mě by bylo ideální lidi naskenovat a digitalizovat, v Matrixu by se mohlo už veškeré násilí eliminovat. Navíc bychom nemuseli jíst, brát drogy, spát, odpočívat, nebyli bychom nemocní, žili bychom věčně bez problémů, mohli bychom cestovat rychlostí světla prostorem i časem, nemuseli bychom platit; poplatky, clo, daně, certifikace, atd. takto by konečně láska a pravda globálně na věčné časy zvítězila nad nenávistí a lží, krysí závody by už ztratili smysl.

Author: admin