Ano, za vším je evoluční proces

Stvořitelem všeho v nás a okolo nás je evoluční proces, který všemu kraluje a se vším manipuluje. Vše, co je živé to je i loutkou kterou ovládá evoluční proces. Pokud hledáte božského stvořitele vesmíru a života tak hledáte evoluční proces, z vlastností poznáváme tvůrce. Vesmír a život to jsou továrny na recyklaci, vše se zde recykluje, a tak je zde vše dočasně, pandemie to je předčasné recyklování toho, co se evoluci nepovedlo.

Život je hra podle pravidel, která v přírodě určuje situace a v civilizaci pravidla určuje organizace, lidem vládnou veliké organizace, které se řídí heslem moje hra a moje pravidla, největší organizací je společnost, která rozhoduje o nás bez nás, problémem zde jsou pitomci, co mají ve společnosti velikou moc a veliké bohatství díky protekci. Jak eliminovat z lidské kultury chyby abychom se měli všichni lépe?

Řešením je kontrola kvality u všeho a eliminování toho co je nekvalitní, zavedou se u lidí každoroční certifikace kvality od narození do smrti, ten, kdo nezíská každý rok certifikaci kvality u; těla, inteligence, vědomostí, morálky atd. ten bude optimálně recyklován, nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit zalévat plevel a krmit parazity, dobrotu si musí každý zasloužit, už zde bylo dost pokrytecké reklamy na zázraky.

Author: admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *