Rubriky
1040

1040

Minulost neměníme, současností žijeme, budoucnost neznáme, jedna věc je že si představujeme mnohé ideální a druhá věc je že z blízka poznáme to, že vše zde jsou jenom iluze, civilizace je továrnou na iluze. Vše je hra o hodnoty, ti co jsou nahoře, určují pravidla hry tak aby mohli být nahoře, elita to jsou paraziti, […]

Rubriky
1040

1039

Ano, lidská civilizace je ekonomicky a politicky těžce nemocná. Vzdálili jsme se mnoho od přírody, a tím došlo k tomu, že myslíme a jednáme nepřirozeně, člověk je brán jako stroj, a podle toho je s ním zacházeno, vadný stroj se eliminuje. Pro ty co jsou nahoře, je zde ekonomický ráj, nadbytek je založen na nedostatku. […]

Rubriky
1040

1038

Ano, potřebujeme pravdu a lásku. Civilizace je továrnou na lež a nenávist, pokud potřebujete pravdu a lásku, tak musíte opustit civilizaci, problémem je to že neumíme už žít mimo civilizaci. Proč je civilizace k lidem zlá? Civilizace je postavená na tom, že to co má hodnotu k tomu jsme dobří, a to co nemá hodnotu, […]

Rubriky
1040

1037

1 Kolem iluzí se vše točí, příčinou je naše pokrytectví, abychom se měli sobecky dobře, tak jsme se naučili pokrytectví, a tím jsme stvořili pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze, lidová moudrost byla vyhnána z naší pokrytecké civilizace, protože je plná lásky a pravdy, slušné je být bezcharakterním pokrytcem který hlásá dobro a přitom […]

Rubriky
1040

1036

Ano, volů je zde jako sraček. Z díla poznáme to kdo je vůl a kdo není vůl, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, volové myslí na voloviny a dělají voloviny, ten druhý je vůl, sebekritika u volů vyšla z módy. Kolik je na světě pokrytců tolik je zde i volů, nikdo z pokrytců není […]

Rubriky
1040

1035

Jak se zbavit svých chyb? Lidi, dělají chyby, chyby jsou jako náš stín, před kterým nikdo neuteče, logicky je zde toužení to tom, abychom nechybovali a tím si problémy nezpůsobovali? Pokud chybujeme tak to jistě musí mít i svojí příčinu? Vše zde jsou jenom příčiny a následky, akce a reakce, atd. vše je zde hra […]

Rubriky
1040

1034

Vše je zde o tom že z díla se pozná tvůrce, můžeme vše oznámkovat jako ve škole abychom nechybovali, jenže naše známkování bude povrchní, co je vlastně pod povrchem který známe. Pod povrchem je většinou opak toho, co je na povrchu a tak třeba pod tvrdým povrchem je něco co je měkké. Jsme povrchními pokrytci, […]

Rubriky
1040

1033

Kolem změn se zde vše točí, příčnou změn je pohyb, tam kde není pohyb tam nejsou ani změny, kámen není v pohybu a tak je pořád stejný, naše myšlení je v pohybu a tak se mění podle situace, mnohdy je snaha pohyb zpomalit nebo zastavit, tím ale vše usne a je to potom obtížné to […]

Rubriky
1040

1032

Ano, vím jistě to, že ty nic nevíš. Hříšníci se rádi chlubí vědomostmi a mnohým jiným, jenže vše čím se chlubíte, to je jenom divadlo, vím jistě to, že ty nic nevíš, znáš jenom povrch a nevíš co je pod povrchem, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z blízka poznáváme, že hmota je […]

Rubriky
1040

1031

Mnoho lidí je podle věku už dospělých, ale psychicky jsou dětmi, kde je chyba? Chybou je ochrana lidí před samostatností, samostatný člověk myslí a koná jinak než nesamostatný člověk. Takto se z lidí stávají loutky které ovládají násilně ty co jsou nahoře a mají výhody a jistoty, oni určují pravidla hry tak aby měli trvale […]