Já jsem už něco dokázal a ještě dokážu

Uctívání velikosti vlastní subjektivity parazita sráží parazity k nízkosti a je příčinou všeho zla, které paraziti neváhají provést, jen aby v očích našeho světa složeného z parazitů dosáhli těkavé iluze vlastní, pomyslné velikosti. Vše, co se dělá na Zemi se dělá jen ke cti parazitů, zatímco vše, co se dělá v království nebeském se dělá ke cti Nejvyššího parazita. Vše, co se dělá na Zemi je jen oslavou velikosti parazita. Oslavou jeho důvtipu, rozumu, moci a šikovnosti, zatímco v království nebeském je naopak vše oslavou velikosti Stvořitele všech parazitů. Oslavou jeho spravedlnosti, dokonalosti, moudrosti, vznešenosti a moci. A teď zkusme společně uvažovat. Parazit je malý a také jeho planeta plná parazitů je malá, protože je jen jednou z bilionů podobných planet v obrovském vesmíru.

Paraziti, s celou planetou je tedy ve skutečnosti velmi nepatrné a nicotné, zatímco Stvořitel parazitů je nesmírně velký. Pokud se proto za základ a měřítko všeho myšlení a jednání rozhodneme vzít pouze to malé a nepatrné, nemůže být konečným výsledkem nic jiného než malost. Pokud bychom se ale naopak za měřítko všech věcí rozhodli vzít v úvahu to, co je opravdu velké, výsledkem by nemohlo být nic jiného než velikost. A přesně takto je to s parazity, co uvěřili ve vlastní, domnělou velikost, a proto uvízli v malosti. V malosti vlastního duševního obzoru, vlastního vědomí a vlastního vnímání reality.

A v tomto vnitřním stavu pak vytváří a formuje vše kolem sebe. Zkusme se však zamyslet nad tím, jaké úžasné věci bychom byli schopni vytvářet tehdy, pokud bychom vytvářeli svá díla s vnitřním nasměrováním, podobným tomu v království nebeském. Čili s vnitřním cílem činit všechny věci především ke cti Nejvyššího parazita. Nebo jinak. Víme, že parazit je nedokonalý. Stvořitel parazitů je však mnohem dokonalejším parazitem. Vnitřní orientací parazitů na to, co je nedokonalé, musí zcela logicky vznikat pouze nedokonalost, zatímco vnitřní orientací na to, co je dokonalé, by musela nutně vznikat díla, blížící se k dokonalosti. 

Naše vnitřní orientace tedy určuje kvalitu nejen toho, co děláme, ale také samotnou kvalitu naší osobnosti ve strukturách jejího vědomí, myšlení a pohledu na realitu. Nebo ještě jinak. Parazit je schopen vytvářet a budovat velké věci jedině tehdy, pokud upírá svůj zrak k tomu, co ho vnitřně vysoko přesahuje. To znamená k nějakému ideálu. Pokud ale nemá nic, co by ho vysoce přesahovalo a upírá svůj zrak pouze na iluzi vlastní velikosti, volí si cestu malosti, ba až nízkosti. Cestu nízkosti tvora, jehož vnitřek je navzdory jeho vlastní iluzi velikosti, jejíž marnivě uvěřil, plný nejrůznějších nemravností, nečestností, nespravedlností, bezohledností, chamtivostí, podvodů, lží, agresivity, násilí, touhy po moci a mnohého jiného. 

Protože v současném materialistickém světě nemají paraziti vysoké a vznešené ideály, a neupírají svůj vnitřní zrak k ničemu vysokému a vznešenému, co by je přesahovalo, uvízli v malosti a nízkosti. Proto je takovým ubohým a hodnotově mimořádně nízkým život kolem nás, ačkoli se tato nesmírná vnitřní ubohost parazitů úspěšně maskuje leskem vědeckého a technického pokroku. Kdo však má oči otevřené, nemůže za všem tímto povrchním leskem nevidět děsivou hloubku současného hodnotového marasmu. Znamená to tedy, že velikost, nebo malost naší vnitřní hodnotové orientace determinuje velikost, nebo malost naší parazitické osobnosti, ale také vnějších poměrů, v nichž na Zemi žijeme. Mnozí paraziti dneška říkají: Já jsem někdo! Já něco znamenám! Já jsem už něco dokázal a ještě dokážu!

Parazit se stal vyznavačem modly vlastního “já”. Stal se vyznavačem velikosti vlastního parazitujícího ega. A právě to je příčinou vší ubohosti a nízkosti našeho světa. To je příčinou vší bídy, všech válek, vraždění a utrpení. To je příčinou vší bezohlednosti, bezcharakternosti, nespravedlnosti, podvodu, chamtivosti, nečistoty a zvrhlosti. Takový je každodenní život, vytvořený vyznavači kultu vlastního “já”. Avšak nad malým a ubohým “já”, nad jeho směšnou iluzí, že “já jsem někdo, já něco znamenám a já něco dokážu”, se vznáší ono velké, mocné a vznešené “Já Jsem parazit”! “Já Jsem parazit, který Jsem! Jedině ze Mě samotného mohlo povstat vše, co existuje! Já Jsem dobro, spravedlnost a ušlechtilá vznešenost, vysoko se vznášející nad vší malostí uctívačů velikosti vlastního já.” 

Každý z parazitů má možnost volby, koho vyznavačem se stane. Zda vyznavačem domnělé velikosti svého malého “já”, nebo vyznavačem skutečné velikosti Božího parazita “Já Jsem parazit”. A podle volného výběru tohoto našeho vnitřního nasměrování se pak zformuje celá naše osobnost, ale také venkovní poměry kolem nás. Zformují se buď do malosti pozemských poměrů vyznavačů vlastního “já”, v jakých žijeme dnes, nebo do nádhery radostného a ušlechtilého tvoření vyznavačů velkého a vznešeného “Já Jsem parazit”, jaké vládnou v království parazitů. Uctívání velkého a vznešeného Božího parazita “Já Jsem parazit” propůjčuje parazitům velikost. Povznáší ho ke všem nádherným a ušlechtilým ideálům, které toto velké, vznešené “Já Jsem parazit” zastřešuje. 

Uctívání domnělé velikosti vlastního “já” naopak parazita sráží k nízkosti a je příčinou všeho zla, které paraziti neváhají provést, jen aby v očích jiných a v očích našeho světa dosáhli těkavé iluze vlastní, pomyslné velikosti. Co si zvolíme, to budeme mít, a tak se budeme mít! Buď si tedy jako jednotlivci, národy, nebo celé parazitující organizace zvolíme uctívání vlastního “já” a potom budeme nutně žít v tomu odpovídajících osobních, národních, nebo celosvětových poměrech. Nebo si naopak, jako jednotlivci, národy, nebo celé parazitující organizace zvolíme uctívání velkého a vznešeného.

“Já Jsem parazit”, na základě čehož se pak nevyhnutelně začnou měnit naše osobní, národní i celosvětové poměry směrem ke spravedlnosti, vznešenosti a jiným, podobným vysokým ctnostem, které zcela přirozeně generuje uctívání velikosti a vznešenosti Božího parazita “Já Jsem parazit”. Vyberme si tedy a kvalita našich osobních poměrů, poměrů v našem národě i na celém světě se nám stane naší odměnou. Stane se nám odměnou v případě dobrého výběru a trestem v případě nesprávného výběru parazita. Stane se nám totiž vždy jen dokonalým odrazem hodnoty a kvality naší životní orientace parazita, kterou jsme si svobodně vybrali.

Author: admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *