Když udělá člověk chybu, tak jej potrestáme pokutou nebo vězením, jak ale potrestat robota?

Jelikož nechápete do hloubky to, že robot není člověk tak vám to vysvětlím na podobenství, robot je jako letadlo, stačí málo a letadlo spadne a cestující zemřou. Člověk je velmi odolný a přizpůsobivý změnám a chybám, robot není odolný ani přizpůsobivý, protože on není živý, a tak nemá strach o život. Výroba letadel a provoz letadel, funguje zcela jinak, než výroba osobních aut, a provoz osobních aut, to je každému jasné. Když udělá člověk chybu, tak jej potrestáme pokutou nebo vězením, jak ale potrestat robota? Naše konzumní civilizace je založená na trestu a odměnách, jenže roboty nejde trestat a odměňovat! Za chybu robota, může majitel robota, nebo výrobce robota, robot je tedy v pozici nesvéprávného člověka a v tom je problém.

Můžeme z robotů udělat vojáky a poslat tyto vojáky na naše nepřátele nebo konkurenty, následkem bude logicky rychlý vývoj vojenských robotů, a po skončení války, vojenští roboti převezmou vládu nad lidskou civilizací, a člověk bude prohlášen za nepřítele robotů a tak bude vyhuben. Média nám ukazují roboty jako naše sluhy a otroky a tvrdí nám že roboti jsou hloupí a tak zde nemohou vládnout. Přirovnal bych příchod robotů k zavedení gramotnosti, která umožnila eliminovat zaostalost a náboženství, zatím se roboti používají tam kde je jednoduchá opakující se práce, velikým problémem robotizace je vysoká cena robotů, lidi zatím pracují levněji než roboti. To mně připomíná počítače, když začínali, ceny tehdejších počítačů byli veliké a jejich schopnosti byli malé, trvalo mnoho let, než se ceny stali běžně dostupné a schopnosti počítačů začali být veliké.

Author: admin