Na myšlení a vědění, zde bude umělá EU inteligence, ty zde budeš na práci

1
Samozřejmě že ideální prezident je Vit Kouba, proč on tedy nekandidoval?
2
Lidi potřebují ještě pět let mít za prezidenta amatéra, aby jim konečně došlo, že slepý nemůže vést slepé, jakou politiku a ekonomiku bude prosazovat Vit Kouba?
3
Nebude to politika, bude to digitální logika, vše je zde jenom hra o to co každý potřebuje a miluje, a tato hra musí mít logická pravidla, která se budou dodržovat a nebudou zde pro nikoho výjimky.
4
Vše bude řídit u nás jenom EU umělá inteligence, nebudou zde peníze, ani zde nebude soukromé vlastnictví, každý dostane identifikační EU čip a bude mít každý den vymezeno, co smí a co nesmí.
5
Soukromí bude vyhlášeno za stejný zločin jako vražda, vše bude veřejné, lidi budou chodit po EU v létě nazí, a nikomu to nebude vadit.
6
Lidi budou říkat, co si myslí a nikomu to nebude vadit, extremismus bude v EU eliminován a tak láska a pravda vyhraje nad nenávistí a lží.
7
Na myšlení a vědění, zde bude umělá EU inteligence, ty zde budeš na práci, a za práci v EU dostaneš jídlo a oblečení, cigarety a pivo zmizí z EU obchodů, a místo nich zde budou jogurty a česnek.
8
Jelikož v EU je mnoho lidí nemocných fyzicky a psychicky, tak se o ně postarají specialisté ve velikých pracovních EU táborech, fyzická práce na čerstvém vzduchu, je optimálním lékem pro zdegenerovaného člověka, právě práce proměnila zvíře v člověka.
9
Základem pro funkční systém je optimalizace, optimalizace eliminuje vše, co nebude optimální, u každého se bude každý den digitálně pomocí čipů a kamer vyhodnocovat, nakolik je on optimální součástí EU, ten kdo nebude optimální, ten skončí v pracovním táboře.
10
Chléb a hry, o tom je politický a ekonomický program, který nabízí EU prezident Vit Kouba, nikdo nebude v EU hladovět fyzicky a psychicky, k jídlu budou v EU jenom granule a psychicky lid nasytí jenom moudré myšlenky, které sepsal Vit Kouba, díky bohu vše zmohu, tak to je že vše k dobru je.

Author: admin