Antikoncepce a potraty pro ubožáky

Otestujme si ve virtuální realitě, konzumní civilizaci kde je vše zadarmo, nebyla by zde stimulace k tomu do něčeho investovat hodnoty a tak by se každý logicky staral jenom sám o sebe, a bylo by mu zcela jedno to, že ten druhý je na tom zle, dobrota je přeci žebrota. Bez spolupráce by se dostavila zaostalost a tím i bída, vrátili bychom se velmi rychle do doby, kdy zde byl běžný kanibalismus.

Vše zadarmo to je ekonomická utopie, podívejme se na sport, za úspěchem je zde mnoho let příprav a odříkání, pokud by ve sportu nebyl možný úspěch tak by sport zaniknul! Život je hra podle pravidel o hodnoty, pokud hrajeme a nemůžeme díky vítězství získat hodnoty, tak je tato hra ztrátou času a jenom nám tato hra způsobí deprese. Nadbytek pro ty co jsou nahoře, vytvoří nedostatek pro ty, co jsou dole, ti co jsou nahoře egoisticky parazitují na těch, co jsou dole, být dole to nemá žádnou koncepci, a tak zde je antikoncepce a potraty pro ubožáky.

Dokonalá organizace je utopie

Existuješ v systému, který je složen jenom z chybných organizací v tobě a okolo tebe, logicky zde jsou samé problémy, na které není řešení a následkem je deprese a konzumace alkoholických nápojů a cigaret nebo léků na deprese. Dokonalý člověk to je utopie, dokonalý národ to je utopie, vše je zde jenom o chybách v nás a okolo nás, srážka s blbci je zde logicky běžná a častá. Ekonomické krize a války v nahotě odhalují to, že každá lidská organizace je chybná, lidi dělají chyby a nechtějí se ze svých chyb poučit.

Každý si plní svoje povinnosti a nikdo za nic nemůže, lidi nemají; čas, peníze, štěstí, lásku, výhody, zdraví, atd. následkem je toužení a soužení. Jedinec zde nic nemůže změnit k lepšímu možnosti jedince jsou omezené časově a ekonomicky, dokonce i náš malý stát zde nic nemůže změnit k lepšímu, protože je taky mnohým omezen. I když konečně nějaký veliký problém vyřešíme tak je zde brzo nový problém se kterým si nevíme rady. Veliké problémy potřebují k vyřešení veliké množství peněz a času, je snadné změnit povrch a je těžké změnit to co je pod povrchem a pod povrchem je vždy ve všem chybná organizace. Jak si to uděláme takové to i máme, komu není rady tomu není pomoci.

Hledání nového paradigmatu

Nahromadí-li se mnoho systémových chyb, dochází k hledání nového paradigmatu. Po dokončení tohoto dlouhého evolučního programového procesu, znovu nastává období fungujícího paradigmatu. Obrazně je to něco jako Windows, které je od svého vzniku plný chyb a neustále dochází k hledání nové verze, se kterou budou uživatelé spokojení, některé verze Windows jsou vysloveně programové zmetky, jako třeba verze Windows Vista z roku 2007.

Kritizovanými vlastnostmi Windows Vista jsou jejich cena, nekompatibilita s některým software i hardware, licenční politika, ochrana Digital rights management (DRM), User Account Control (UAC), podobnost s Mac OS X, vysoké hardwarové požadavky. Problémy způsobovala významná nekompatibilita se starším softwarovým vybavením a skutečnost, že jen málo odborníků si vědělo v případě potíží se systémem rady.

V důsledku toho prodejci počítačů při reklamacích raději nabízeli zákazníkům instalaci starších verzí operačního systému (nejčastěji Windows XP), což také mnozí zákazníci při koupi nového počítače sami vyžadovali. Někteří výrobci a prodejci počítačů již nainstalované Visty začali stahovat z prodeje. Vzhledem ke špatné reputaci systému, viceprezident konzultační společnosti Gartner označil Windows Vista za „úplnou katastrofu“ pro společnost Microsoft. Současný stav v naší republice je stav odpovídající systému Windows Vista!

Média tvrdí jak se máme dobře, ale proč jsou zde bezdomovci a žebráci, proč pracujeme za ubohé socialistické platy a máme zde stejné ceny jako v Německu? Peníze z naší práce mizí do daňových rájů nebo do kapes cizinců, není to už naše vlast, protože zde nic už nevlastníme, zažil jsem pracovní smlouvu napsanou v angličtině a schůze vedené v angličtině, co takhle zrušit češtinu a zavést jako úřední jazyk angličtinu, zrušit koruny a zavést zde dolary nebo britskou libru, logicky vystoupíme z EU které je v krizi.