Mariánský sloup v Praze z objektivního pohledu

Jsem pro to tento sloup postavit, ale ne na Staroměstském náměstí, vhodnějším místem pro tento sloup bude Karlovo náměstí, zde je krásný park a zde se tento sloup zkrášlí tento park. Staroměstské náměstí je přeplněno památkami a zde by tento sloup způsoboval jenom zbytečné problémy. Když jsme v Mostě mohli přemístit kostel na jiné místo, tak můžeme i přemístit Mariánský sloup na Karlovo náměstí 

Co bylo to už nezměníme, je třeba se zabývat tím co bude, TGM souhlasil se stržením Mariánského sloupu, protože on byl pro lid symbolem pro popravu českých pánů na Staroměstském náměstí. Z pohledu historie je pana Marie jenom literárně vymyšlená svatá postava, která není nikde historicky doložená, je to něco jako kult matky Supermana. Na Slovensku by jistě tento sloup obnovili na původním místě, tam je silná víra v Křesťanství, u nás je víra v Křesťanství slabá, spíše zde věříme na Judaismus.

Hříšníky nemá nikdo rád

Láska je obchod, ve kterém je vše za výhody nebo peníze, život je hra a pravidla určuje situace nebo elita, hříšníky nemá nikdo rád, a proto vzniklo pokrytectví, kdy se hříšníci vydávají za svaté lidi, jenže brzo jsou odhalení ze svého hříšného díla, z díla poznáme kdo je hříšník a kdo není hříšník. Naše hříšnost je zde díky naší inteligenci, naše inteligence porovnává a potom rozhoduje hříšně o tom čemu dáme protekci, a tím jsme v začarovaném hříšném kruhu. 

Inteligence dává protekci sebelásce, milovat cizí lidi je chybou z pohledu inteligence, protože dobrota je žebrota. Civilizace je postavená na tom, že je zde mocenská pyramida, a dole jsou hříšníci, aby nahoře mohli být ti, co si hrají na svaté, jako elita, jsi hříšník a tak na lásku zapomeň, protože láska je zde jenom pro elitu, protože elita má moc a výhody. 
 
Kdo chce s parazity v míru žít, ten musí i parazitem být, o tom je tento hříšný konzumní očistec, ve kterém je dobrota jenom žebrota. Naše civilizace je založená na monopolech, největší monopol zde má ten kdo má moc a bohatství, jenže každý monopol je zde dočasně, protože díky malé kvalitě a vysokým cenám, se ekonomika jistě zhroutí. 
 
Mocní slibují zázraky, ale zapomínají svoje sliby splnit, sliby jsou jenom pastí, do které se chytají hlupáci, pokrytectví je jako stín před kterým žádný hříšník neuteče. Pokud dáme hříšníkům do hlavy GVKB čipy, které odříznou inteligenci od reality, tak zmizí ze světa lidská hříšnost, a každý se stane blahoslavený chudý duchem, takto zvítězí svatost nad hříšností, na věčné GVKB časy.

Hříšníci se nemodlí

Správná modlitba

Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Lidi vytvořili veliké množství chybných modliteb za mnoho století, protože ty modlitby vždy vytvářeli ubozí hříšníci, z díla se pozná tvůrce, hříšník nemůže stvořit modlitbu, která nebude hříšná. Mnozí podvodníci hlásají, já jsem zástupce boží, a jsem i váš svatý pastýř, kterého je správné následovat. Žijeme ve světě lhářů a zlodějů, dobrota je v tomto světě jenom žebrota. 
 
Je třeba začít konečně zlé jinověrce napichovat na kůly, je jenom jedna víra, a to víra v lakomé ego, bez ega nemůže zde žádný člověk existovat! Všechny lidské ideologie jsou postavené na altruismu, a proto dělají z lidí hlupáky a chudáky. Největší altruistický vynález jsou peníze a soukromé vlastnictví, díky penězům a soukromému vlastnictví, je snadné z lidí udělat hlupáky a chudáky. 
 
Všechny svaté knihy jsou plné dogmatických dezinformací, co se snaží udělat z lidí hlupáky a chudáky! Z utrácení poznáváme snadno to, že ti co jsou nahoře, hlásají dobrotu, ale sami jsou zlí, jsou tedy bezcharakterními alibistickými pokrytci. Za vším je toužení co je naším soužením, každý touží po tom, co miluje a potřebuje, jsme loutky ovládané tím, po čem toužíme. Vše je zde jako ve sportu, buď máš na to, že vyhraješ, nebo na to nemáš, a potom ani nemá cenu se pouštět do soutěže a boje, o hodnoty. 
 
Nenechte se zatáhnout nikdy do soutěže nebo boje, kde nemáte šanci na to být vítězem, podívejte se na lidi, co chtěli studovat vysokou školu a brzo zjistili, že na to nemají inteligenci, stejné je to v principu i s podnikáním a obchodováním. Podívejte se na války, elita je schovaná v zázemí ve svých palácích, a ubožáci za ní nasazují svoje životy v zákopech plných špíny a bahna, a nic z války vojáci nemají, vše je zde o tom nebýt dole, ale být nahoře, proto je zde vše uzavřeno pomocí kast a tříd, aby se ubožáci nemohli dostat snadno nahoru.