Ano, idealistický populismus bude eliminován

Jak nahradit středoškoláky a vysokoškoláky za roboty? Práce středoškoláka a vysokoškoláka je drahá a je zde veliký nedostatek kvalitních středoškoláků a vysokoškoláků a proto nahradíme globálně středoškoláky a vysokoškoláky za roboty. Lidi budou mít jenom základní vzdělání a začnou tak pracovat v 10 letech, na vedoucích pozicích budou jenom roboti napojení na globální umělou inteligenci, tím skončí problémy s rozdělováním lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Aby vztahy mezi roboty a lidmi probíhali rychle a optimálně tak lidi dostanou v 3 letech do hlavy GVKB čip, který odřízne hloupý mozek od reality a tak lidi už nebudou dělat amatérské chyby, nebudou zde problémy s lidmi co lžou a kradou, nebo s lidmi co se rozmnožují jako invazní druh. Vadní jedinci skončí ve spalovně odpadků, tím se eliminuje globálně přelidnění a degenerace, nejsme tak bohatí abychom mohli podporovat to co je vadné, kontrola kvality je základem pro novou GVKB kulturu ve které na věčné časy zvítězí moudrost nad hloupostí.

Čas je doba, ve které je spuštěn dočasný proces

Podívejme se na kámen, on nemá čas a tak je bezmocný a mrtvý na věčný čas. Když král zemře, tak skončil jeho čas kralování a je z něj bezmocná mrtvola, starý král je mrtev, ať žije nový král, to tom to zde neustále všude je. K čemu je vám; moc, bohatství, popularita, moudrost, krása, talent, atd. když nemáte čas?

Lidi zabíjejí čas díky svojí hlouposti, a nakonec čas zabije každého hloupého člověka. Čas je doba, ve které je spuštěn dočasný proces, každý život na této planetě, to je dočasný proces, jak si to v životě uděláme, takové to i máme. Ten kdo má hodně času, ten má málo peněz, ten kdo má hodně peněz, ten má málo času, je to celé o tom, čemu dáme protekci.

Vše je zde hra a pravidla určuje situace nebo elita, někdy máme štěstí a tak vyhrajeme, jenže potom prohrajeme, je to jako s počasím, kterému nikdo z lidí neporučí a každý se musí počasí podřídit. Jedinec zde nic nedokáže změnit k lepšímu, pokud se chceme mít líp, tak na tom musíme pracovat globálně a nikdo nemůže stát zbaběle opodál a myslet jenom na sebe.

Proto dáme všem lidem do hlavy GVKB čip aby měl každý možnost využívat čas optimálně k tomu aby nám všem zde bylo líp, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, bude to globální povinnost před kterou nikdo z lidí zbaběle neuteče, jenom tak zde pravda a láska zvítězí na věčné GVKB časy nad lží a nenávistí.