Jak optimálně zdanit stroje a počítače?

Myslíme a konáme podle situace, pokud jsme otroci tak myslíme na svobodu, pokud jsme hladoví myslíme na jídlo, pokud žijeme v pekle myslíme na život v ráji, vše je o příčině a následku, život je evoluční proces podle pravidel která určuje situace nebo elita, smrt je konec tohoto procesu a po smrti nic není.

Ano, všemu zde vládne; situace, vesmírná a přírodní pravidla, čas, energie, evoluce, dualita, inteligence, vědomosti, závislosti, pravda, láska, strach, atd. každá forma života je zde jenom malým dočasným bezvýznamným šroubkem v nekonečně velikém a nekonečně složitém evolučním stroji, veškeré toužení je jenom zdrojem soužení, naše schopnosti a možnosti jsou limitované mnohým, nejsme pány v tomto složitém systému, jsme zde jenom otroky.

První mobilní telefony byli tak veliké že se montovali do osobních automobilů, dnešní mobilní telefony se vejdou do hodinek co máme na ruce, dříve jsme informace hledali dlouho v knihovně, dneska informace najdeme rychle a levně na internetu díky tabletu. Vše jde naprogramovat tak že lidská práce už nebude potřeba, a vše za nás udělají stroje a počítače, je možné zdanit stroje a počítače? Stroje a počítače zdanit bude možné jenom na krátkou dobu, protože se nenechají stroje a počítače od lidí dlouho diskriminovat.

Ano, otroctví je zde pořád

Sledujme pohyb peněz do hloubky, a zjistíme to, že je zde ekonomické otroctví, ve kterém jsou milionáři moderními otrokáři, ekonomické otroctví snadno poznáme podle toho, jak investují lidi a podniky, otrok nemá peníze na investice! Byla zde snaha investovat do zaostalých států, a ukázalo se že to byli špatně investované peníze, protože všichni zde myslí jako otroci. U zaostalých států je víra v altruismus, egoismus se zde považuje za hříšnost, s tímto přístupem není možný přechod k vyspělé civilizaci.

Altruismus stvořil boha který hlásá že egoismus je hříšný, ve skutečnosti jde o pokrytectví kdy mocní egoisti hlásají altruismus aby mohli snadno realizovat psychické otroctví pomocí; křesťanství, hinduismu, islámu, socialismu, atd. Všechny snahy o to aby zde nebylo pokrytectví jsou naivní a marné, jedinou možností je zde nahradit lidi za roboty. Díky GVKB robotům se zde odstraní zaostalost, takto pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí v krematoriu, protože zde už budou zbyteční.