Ano, Vit Kouba je lepší než Miloš Zeman

Vyzkoušel jsem profily na Facebooku a profil Vit Kouba je lepší než profil který má Miloš Zeman, z díla jasně spatříme tvůrce, jak si to každý udělá takové to on i má, život je o porovnávání, díky porovnávání poznáme co je lepší, díky porovnávání je zde evoluce a inteligence, jde o to co s čím se porovnává, pokud se Miloš Zeman porovná s někým kdo je zde nulou a tak to má v hlavě vynulovaný tak je Miloš Zeman lepší, někdo má veliký dům a myslí si že je lepší než ten kdo má malý dům, jenže toto porovnávání je povrchní v malém domě může bydlet lepší člověk než ten co bydlí ve velikém domě.

Pravda je skála, na které je možné postavit novou společnost

Je třeba zakázat volný prodej zboží a služeb, které způsobuje lidem problémy, jde o; zbraně, drogy, jedy, dezinformace, prostituci, porno, náboženství, politiku, bohatství, sekty, mafie, atd. lidi jsou jako malé děti a proto je třeba zajistit, aby si neublížili. Předáme řízení civilizace umělé inteligenci a robotům, kontrola lidí je základem pro společnost, ve které pravda a láska zvítězila nad nenávistí a lží. 
 
Vše je zde o limitech, pokud jsou limity chybně nastavené, tak chybně funguje; ekonomika, ideologie, psychologie, atd. podívejme se na bohatství, pokud zakazujeme tvrdé drogy tak musíme logicky i zakázat bohatství, je prokázáno to, že ztráta bohatství, působí na lidi stejně, jako když narkoman nemůže brát tvrdé drogy. Musíme být důslední v našem zakazování, nejde zakázat jenom něco, zavede se globální přídělový čipový systém, pro nikoho zde nebudou; výhody, jistoty, popularita, svatost, imunita, atd. každý člověk bude jenom statistickým číslem s nulovou hodnotou. 
 
Zavede se globálně povinnost mít v 30 letech vysokou školu, ten kdo to do 30 let nezvládne, ten bude recyklován na substrát, člověk bez vzdělání a inteligence, je jenom egoistickým parazitem na konzumním systému. Jaký to má smysl neustále chybovat a tak plýtvat časem a penězi, je třeba pochopit, že lepší budoucnost, je spojená s tím že se vše zde zlepší! 
 
Není zde souboj dobra se zlem, jak nám tvrdí svatí idioti, je zde souboj pravdy se lží, Bůh to je pravda a Satan to je lež, nemůžeš sloužit současně pravdě a lži, musíš se jako dítě rozhodnout, a to rozhodnutí je na celý život, jaký je pán, takový je i jeho sluha, pokud většina lidí na světě slouží lži, tak následkem je zde konzumní egoistické peklo, ve kterém nemá život smysl, a tak je zde mnoho násilí a sebevražd. Pravda je skála, na které je možné postavit novou společnost, ve které je svoboda a rovnost.

Ano, já jsem vizionářský systematikTo co bylo, nezměníme, to co je, tím žijeme, o tom co bude nic nevíme, vše je v evolučním pohybu a tak nové neustále nahrazuje staré, často se to co je staré, brání mnoho tomu, aby bylo nahrazeno novým, i když už to co je staré, není kompatibilní s tím, co je nové. Podívejme se třeba na staré informace a staré programy jak se brání nahrazení za nové informace a nové programy, prý je to škoda vyhodit když to může ještě sloužit? 


Na internetu je stránka Zpovědnice, která byla programově a informačně zastaralá už v době svého vzniku v roce 2002, ideální by bylo u této stránky přejít na moderní redakční systém Drupal. Drupal je softwarový systém pro správu obsahu. Umožňuje tvorbu internetových časopisů, blogů, internetových obchodů a jiných komplexních systémů. Je naprogramován v jazyce PHP. Oficiálně podporovanými databázemi v Drupalu jsou relační databáze MySQL a PostgreSQL a od verze 7 i SQLite. Pomocí rozšiřujících modulů je možné používat další typy databází MSSQL, Oracle, MongoDB. 


Drupal je postaven modulárním způsobem a udává jako svou filozofii přehlednost kódu a otevřenost API. Moduly, které jsou k dispozici na stránkách Drupalu, rozšiřují jeho funkčnost do oblastí, jako jsou komerce a vzdělávání. K dispozici jsou i různé distribuce, připravené balíčky s předem definovanou funkcionalitou a již nachystanými doplňkovými moduly a tématy vzhledu. Počínaje Drupalem 8 došlo v jeho kódu k přechodu na komponenty PHP frameworku Symfony. 


Změnil se rovněž šablonovací systém pro tvorbu témat vzhledu, používán je Twig. Pokud na něco máte optimální systém, tak máte proti konkurenci výhodu, v tomto konzumním systému, je vše o tom mít na něco optimální systém, a nedělat to zaostale. Podívejme se na ty, co nám zde v EU vládnou pomocí politiky a ekonomiky, mají na vše optimální moderní systém, díky kterému se brzo budeme mít lépe než lidi co žijí ve Švýcarsku? Nebo jsou na tom stejně jako ubohá stránka Zpovědnice, kde je starý špatný redakční systém?