Jak vše dělat ve velkém stylu?

Vše co žije to pracuje, život to je hra podle pravidel která určuje situace, nebo to co má moc a bohatství, pokud toužíme po tom co nemáme, tak je třeba začít vše dělat ve velkém stylu, když už je zde dogmatická totalita, tak je třeba se nebát z lidí udělat otroky s nulovou hodnotou, když bombardovat tak použít atomové bomby, když už má mít USA dluh, tak ať je ten státní dluh největší na světě. Když parazitovat na společnosti, tak je třeba parazitovat ve velkém stylu, jako; král, císař, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, ředitel, soudce, notář, exekutor, profesor, celebrita, milionář, atd.

Mnozí namítnou že jsou jenom loutky které mnohé snadno ovládá a že nemají na to, něco dělat ve velkém stylu a tak zde být na vrcholu. Tento svět je rozdělen na; kasty, třídy, ligy, kategorie, atd. je to obrazně jako na vysoké škole, někdo skončí už v prvním ročníku, a jiný získá vysokoškolský diplom. Je to tak snadné utíkat před realitou do; snů, pohádek, náboženství, reklamy, politiky, drog, facebooku, dluhů, atd. jenže tím se jenom dostanete do začarovaného kruhu, ze kterého nejde už utéci, komu není rady tomu není pomoci.

Dokonalá organizace je utopie

Existuješ v systému, který je složen jenom z chybných organizací v tobě a okolo tebe, logicky zde jsou samé problémy, na které není řešení a následkem je deprese a konzumace alkoholických nápojů a cigaret nebo léků na deprese. Dokonalý člověk to je utopie, dokonalý národ to je utopie, vše je zde jenom o chybách v nás a okolo nás, srážka s blbci je zde logicky běžná a častá. Ekonomické krize a války v nahotě odhalují to, že každá lidská organizace je chybná, lidi dělají chyby a nechtějí se ze svých chyb poučit.

Každý si plní svoje povinnosti a nikdo za nic nemůže, lidi nemají; čas, peníze, štěstí, lásku, výhody, zdraví, atd. následkem je toužení a soužení. Jedinec zde nic nemůže změnit k lepšímu možnosti jedince jsou omezené časově a ekonomicky, dokonce i náš malý stát zde nic nemůže změnit k lepšímu, protože je taky mnohým omezen. I když konečně nějaký veliký problém vyřešíme tak je zde brzo nový problém se kterým si nevíme rady. Veliké problémy potřebují k vyřešení veliké množství peněz a času, je snadné změnit povrch a je těžké změnit to co je pod povrchem a pod povrchem je vždy ve všem chybná organizace. Jak si to uděláme takové to i máme, komu není rady tomu není pomoci.

Testovací GVKB otázky

1. Co je to program?
Program jsou informace použité k dosažení naprogramovaného cíle.
2. Co je to čas?
Čas je doba mezi začátkem a koncem.
3. Co je to prostor?
To co je ohraničeno rozměry to je prostor.
4. Co je to štěstí?
Štěstí je náhoda která nám udělala radost.
5. Co je to ekonomika?
Ekonomika je věda o tom jak investovat a šetřit.
6. Co je to pravda?
Pokud se něco jistě dlouho opakuje, bereme to za pravdu, která je subjektivní nebo objektivní.
7. Co je to nemoc?
Když je něco dlouho bezmocné tak je to nemocné.
8. Co je to smrt?
Život je hra o to co potřebujeme a smrt je konec hry, po smrti už nic není.
9. Co je to zázrak?
Pokud si něco neumíme vysvětlit, tak to považujeme za zázrak, když už si to umíme vysvětlit, tak zázrak pro nás zmizí.
10. Co je to proces?
Proces je výkon v čase, pokud není příkon proces se zastaví.